Sůl, pochoutka labužníků
Staří Egypťané si na sůl velmi potrpěli. A jak dokládají antičtí autoři, ani Řekům a Římanům nebyla lhostejná, stejně tak Germánům, Galům, Slovanům, Keltům a dalším.
Top